قرمز سبز آبي خاکستري
رياستْ دوستي، از دوستي خداي سبحان باز مي دارد . [امام علي عليه السلام ـ در حكمت هاي منسوب به ايشان ـ]
پارسي يار
شبکه اجتماعي پارسي زبانان [نسخه آزمايشي]
عضويت