قرمز سبز آبي خاکستري
بارالها ! صداها فرو نشست و جنبش ها آرام گرفت و هر دوستي، با محبوب خود خلوت كرد . من نيز با تو خلوت كرده ام . تو محبوب مني . پس خلوت امشب مرا با خود، [سبب] رهايي از دوزخْ قرار ده . [امام صادق عليه السلام ـ در دعايش ـ]
پارسي يار
شبکه اجتماعي پارسي زبانان [نسخه آزمايشي]
عضويت