قرمز سبز آبي خاکستري
اگر از خدا چنانكه بايد مي ترسيديد، به دانشي بي ناداني دست مي يافتيد و اگر خدا را چنانكه بايد مي شناختيد، با دعايتان كوهها از ميان مي رفتند . [پيامبر خدا صلي الله عليه و آله]
پارسي يار
شبکه اجتماعي پارسي زبانان [نسخه آزمايشي]
عضويت